Premium

Usługa „PREMIUM” obejmuje wizytę projektanta na terenie przyszłej budowy w wyznaczonym terminie. Zagospodarowanie przestrzenne tak dużego obszaru wymaga doświadczenia oraz fachowej wiedzy. Indywidualne spotkanie projektanta i inwestora umożliwia omówienie wszystkich szczegółów projektu oraz wykonanie stosownych pomiarów.

PARAMETRY USŁUGI

Metraż: od 500 m2;

Szczegóły usługi: wykonanie projektu aranżacji terenu na podstawie indywidualnego spotkania z Klientem na terenie budowy;

Przebieg prac:
1. Spotkanie z projektantem na terenie posesji Klienta, dokonanie pomiarów na placu budowy, omówienie inwestycji.
Specjalista Libet pracuje również z wykorzystaniem takich dokumentów, jak: plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany obiektu oraz projekt kolorystyki elewacji lub zdjęcie jej wzoru, dlatego warto zgromadzić je w jednym miejscu przed spotkaniem;
2. Przedstawienie indywidualnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni;
3. Po uzgodnieniu z Państwem projektu i wprowadzeniu ewentualnych poprawek, projektant przekazuje koncepcję do APS, u którego została zamówiona usługa.

Czas oczekiwania na projekt: 2 do 5 tygodni (w zależności od sytuacji związanej z natężeniem prac; w sezonie letnim czas ten może ulec wydłużeniu) od momentu złożenia zamówienia;

Wykorzystane materiały: linia kostek szlachetnych Libet Decco (elegante, antico, colormix), linia płyt tarasowych Libet Impressio i płyty kamienne Libet Patio;

Dodatkowe wymagania: aby zamówić usługę w APS-ie należy wypełnić formularz zamówienia, wybierając w rubryce opcję „PREMIUM” oraz wpłacić kaucję w wysokości 1000 zł.