3D Graf

W tej usłudze projektant przygotowuje dla Państwa projekt 2D, wraz za szczegółami obmiarów technicznych, pomocnych przy układaniu kostki. Zasadniczym walorem tej usługi są wizualizacje 3D dwóch wybranych przez Państwa miejsc projektowanej aranżacji. Projektant przygotowuje po 2 rendery dla obu wybranych miejsc. 

PARAMETRY USŁUGI

Metraż: dowolny;

Szczegóły usługi: wykonanie projektu aranżacji terenu na podstawie indywidualnego spotkania z Klientem na terenie budowy;

Przebieg prac:
1. Spotkanie z projektantem na terenie posesji Klienta, dokonanie pomiarów na placu budowy, omówienie inwestycji. Specjalista Libet pracuje również z wykorzystaniem takich dokumentów, jak: plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany obiektu oraz projekt kolorystyki elewacji lub zdjęcie jej wzoru, dlatego warto zgromadzić je w jednym miejscu przed spotkaniem;
2. Przedstawienie indywidualnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni;
3. Po uzgodnieniu z Państwem projektu i wprowadzeniu ewentualnych poprawek, projektant przekazuje koncepcję do APS, u którego została zamówiona usługa.

Czas oczekiwania na projekt: 2 do 5 tygodni (w zależności od sytuacji związanej z natężeniem prac; w sezonie letnim czas ten może ulec wydłużeniu) od momentu złożenia zamówienia;

Wykorzystane materiały: linia kostek szlachetnych Libet Decco (elegante, antico, colormix), linia płyt tarasowych Libet Impressio i płyty kamienne Libet Patio;

Dodatkowe wymagania: aby zamówić usługę w APS-ie należy wypełnić formularz zamówienia, wybierając w rubryce opcję „3D GRAF” i dokonać płatności. Koszt projektu wynosi 1200 zł.